17:19, 29 | 11 | 2021

Relevante ANBI gegevens

 

 

ANBI betekent Algemeen Nut Beoogde Instellingen. Het is per januari 2014 verplicht om diverse zaken op de website te plaatsen. Alle gegevens vindt u hier onder.

 

Statuten voorblad                  

 

 

Statuten de nieuwe brug         

 

 

Huishoudelijk regelement      

 

 

De accountants verklaring       

 

 

Verklaring kascommissie        

 

 

Beleid inzake intimidatie        

 

 

Procedure inzake intimidatie        

ter voorkoming van ongewenst

gedrag 

 

2021

Activiteitenplan
Standaardformulier publicatieplicht

 

 

 

2020

Accountantsverklaring

Jaarrekening

Activiteitenverslag

 

 

 

2019

Accountantsverklaring

 

2017

Accountantsverklaring

 

 

2016

Accountantsverklaring & Jaarstukken

 

2015

Accountantsverklaring & Jaarstukken

 

2014

Accountantsverklaring & Jaarstukken

 

Beloningssysteem

Stichting De Nieuwe Brug is er trots op dat alle vrijwilligers, waaronder ook de bestuursleden, geen enkele vergoeding ontvangen.

Alle donaties, subsidies en financiële bijdragen komen rechtstreeks ten goede aan de deelnemers, de exploitatie van het gebouw en de ondersteuning van benodigdheden om extra activiteiten te kunnen organiseren.

Alleen de werkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

 

Codes:

SBI - code 94997 (overige belangen)

SBI - code 94992 (hobby clubs)

 

RSIN = 007537542

KvK  = 41141096

Actueel
Brugnieuws Fotoalbums
 
Facebook  Activiteiten
 
Brochure  Deelnemer
   
Vrijwilliger  Privacy
Stichting Vrienden van

Laatste nieuws