14:35, 23 | 05 | 2024

Beleidsplan 2016

 

 

Stichting De Nieuwe Brug


Beleidsplan

Zie ook Activiteiten voor 2022 en Activiteiten voor 2023

 

Inhoudsopgave

 

Inleiding. 3

Aantallen deelnemers en vrijwilligers. 3

Reguliere (wekelijks terugkerende) activiteiten, alles aangeboden aan mensen met een verstandelijke beperking. 4

Incidentele (wel regelmatig terugkerende) activiteiten. 6

Organisatie van de Stichting. 8

Bestuur. 9

 Veiligheid. 9

 Commissies. 9

 Activiteitencommissie. 9

 Redactie clubblad. 9

 Schoonmaakcommissie. 9

 Onderhoudscommissie. 9

 Bar/keuken commissie. 9

 Nieuwe ontwikkelingen vanaf 2015 en later. 10

 


Inleiding

 

Stichting De Nieuwe Brug is opgericht d.d. 29 november 1977. Het doel van Stichting De Nieuwe Brug is in artikel 2 van de statuten beschreven en in artikel 3 is vastgelegd hoe de Stichting het doel tracht te bereiken.

 

Hieronder staan de genoemde artikelen uit de statuten.

 

Tot heden zijn de doelstellingen uit artikel 3 nog steeds actueel.

 

Hierna volgt een opsomming van de activiteiten die in 2016 gaan plaatsvinden. Overigens zijn dit voornamelijk dezelfde activiteiten als in eerdere jaren.  In 2015 is gestart met computerlessen voor een beperkt aantal deelnemers. Dit wordt in 2016 gecontinueerd. De wandelactiviteit op enekele zaterdagen voorziet in een enorme behoefte en zal ook in 2016 worden voortgezet. De doelgroep heeft baat bij een vaste (herkenbare) structuur. Naast de wekelijkse terugkerende activiteiten kunnen de deelnemers desgewenst rekenen op deelname aan de avondvierdaagse in Spijkenisse, een jaarlijks weekendje uit, activiteiten rond de feestdagen etc. etc.

 

Aantallen deelnemers en vrijwilligers

In 2014 waren er gemiddeld 250 deelnemers en 114 (onbetaalde) vrijwilligers. In 2016 zullen dit globaal dezelfde aantallen zijn.


Reguliere (wekelijks terugkerende) activiteiten, alles aangeboden aan mensen met een verstandelijke beperking.

 

Activiteit

Korte omschrijving van de activiteiten doelstelling

Zwemmen.

 

2 uur per week, voor circa 110 deelnemers met nagenoeg hetzelfde aantal begeleiders (vrijwilligers).

(Rivièrabad)

Doelen:

·         Mogelijkheid tot ontspanning bieden;

·         Zelfredzaamheid vergroten en veiligheid bevorderen door het bijbrengen van zwemvaardigheden;

·         Vergroten van gevoel van eigenwaarde mede door certificaat zwemmen. Hiervoor moet de deelnemer een prestatie ( op zijn/haar niveau) leveren;

·         Integreren in de omgeving d.m.v. het tijdens schoolvakanties aanbieden van vrij zwemmen, in die zin dat iedereen die bij ons lid is maximaal 2 personen,( b.v. familielid, buurkind,) mag meenemen om met hem/haar te komen zwemmen.

 

(Stijl)dansen

 

3 uur per week, voor circa 75 deelnemers, begeleid door circa 30 vrijwilligers

Doelen:

·         Mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid tot ontspanning bieden;

·         Aanleren en onderhouden van sociale vaardigheden;

·         Bevorderen van de gezondheid door bewegen;

·         Veiligheid vergroten (o.a. kans verkleinen van vallen) door bewegen.

 

Hobbyclub 5 - 15 jaar

 

1,5 uur per week op de woensdagmiddagen

Doelen:

·         Kinderen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid tot ontspanning bieden;

·         Ontlasten van ouders/verzorgenden;

·         Aanleren en onderhouden van sociale vaardigheden;

·         Tegengaan van verveling en eenzaamheid;

·         Stimuleren van communiceren (met spraakcomputer of gebarentaal);

·         Indien nodig continueren van zindelijkheidstraining;

·         Kennisuitwisseling/ gesprek tussen ouders (mantelzorgers) en vrijwilligers bij het ophalen van hun kind.

 

Hobbyclub > 15 jaar

 

2 uur per week op de woensdagavonden voor circa 40 deelnemers en 15 begeleiders.

Doelen:

·         Mogelijkheid tot ontspanning bieden;

·         Sociale vaardigheden aanleren door middel van samenwerken aan kleine hobby-projecten;

·         Sociale contacten onderhouden tegen vereenzaming;

·         Ontlasten van ouders/verzorgers;

·         Fijne motoriek trainen door middel van het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van: handwerken, tekenen, kleuren, plakken, knippen, knopen, breien, het maken van kaarten, verven;

·         Gezamenlijke projecten met de feestdagen. (Kerst, Pasen, Sinterklaas, Halloween, Koninginnedag,  etc);

·         Het aanleren van aandacht besteden aan langdurige zieken door b.v. het maken van een kaart en deze versturen, de verjaardagen worden in de groep gevierd.

 

Hobbyclub hout

 

2 uur per week op de woensdagavonden voor circa 12 deelnemers en 6 begeleiders.

 

Doelen:

·         Idem als hierboven (hobbyclub > 15 jaar) plus;

·         het trainen van de fijne en grove motoriek d.m.v. figuurzagen, schuren, lakken, verven van het gezaagde.

·         Het leren omgaan op een veilige manier met de figuurzaag.

 

Kookles

 

de woensdag- en donderdagavonden gedurende 2 uur per keer voor circa totaal 22 deelnemers en 5 begeleiders.

Doelen:

·         Sociale vaardigheden aanleren door middel van samenwerken in de keuken en aan de eettafel;

·         Sociale contacten onderhouden tegen vereenzaming;

·         Bevorderen van de gezondheid door gezond te eten;

·         trainen zelfredzaamheid c.q. zelfstandigheid door het aanleren en het bereiden van maaltijden;

·         vergroten inzicht in veiligheid door om te leren gaan met gas en elektra etc.

 

Muziek

 

2 uur per week op de donderdagavonden voor circa 21 deelnemers (veelal een laag niveau) en 8 begeleiders.

 

 

Doelen:

 

·         Bieden van ontspanning, vanwege het veelal lage niveau is dit een meer belevingsgerichte activiteit  die de deelnemers als heel ontspannen ervaren

·         Ontlasten van ouders/verzorgenden;

·         Aanleren en onderhouden van sociale vaardigheden;

·         Tegengaan van verveling en eenzaamheid;

·         Stimuleren van communiceren door middel van de muziek;

.

Sportinstuif

 

1,5 uur per week op de donderdagavonden in een van de gemeente gehuurde gymzaal hebben gemiddeld circa 10 deelnemers begeleid door circa 6 vrijwilligers gesport

Doelen:

 

·         Naast het algemeen geldende nut en doel van sport is dit in het bijzonder voor deze doelgroep:

·         Vergroten veiligheid tegen vallen;

·         Aanleren/onderhouden van sociale vaardigheden;

·         Ontlasten van ouders/verzorgenden;

·         Tegengaan van vereenzaming;

·         Bevorderen van gezondheid en fitheid;

·         Vergroten en onderhouden van weerbaarheid en mobiliteit (in het algemeen geldt dat mensen met een verstandelijke beperking –te- weinig bewegen).

 

Disco

 

De laatste zaterdagavonden van de maanden gedurende 2,5 uur voor de deelnemers van alle activiteiten.

In 2014 werd de disco bezocht doorminimaal 40 en maximaal 70 mensen.

Doelen:

 

·         Het initiëren en onderhouden van vriendschappen;

·         Activeren van meer bewegen door het brengen van muziek van hun keuze;

·         Stimuleren van zelf omgaan met geld door entree heffing en openstelling bar;

·         Acquisitie van de Stichting door het toelaten van introducés;

·         Ontlasten van mantelzorgers/verzorgenden;

·         Stimuleren van gezond eten door het aanbieden van gezonde snacks zoals komkommer, worteltjes en augurken.

 

Vrij dansen.

1 maal per maand op de zaterdagavond voor alle deelnemers en vrijwilligers

Doelen:

·         Mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid tot ontspanning bieden;

·         Aanleren en onderhouden van sociale vaardigheden;

·         Bevorderen van de gezondheid door bewegen;

·         Veiligheid vergroten (o.a. kans verkleinen van vallen) door bewegen.

 

Workshop, 1 maal per maand met iedere keer een ander thema.

Doel:

 

Yoga voor ouders/verzorgers en of begeleiders van de doelgroepen van De Nieuwe Brug

(voor eigen rekening)

 

                 

Doel:

 

·         Ontspanning bieden aan ouders/verzorgers van de leden en de vrijwilligers van de stichting;

·         Onderlinge contacten onderhouden onder vrijwilligers/ouders/verzorgenden.

 

Dit is voor DNB een budgettair neutrale activiteit.

Er wordt uitsluitend ruimte beschikbaar gesteld op tijden waarop geen clubactiviteiten plaatsvinden.

 

 

 

 

 

 

Incidentele (wel regelmatig terugkerende) activiteiten

 

Wat      

Korte omschrijving van de activiteit

Bingo

2x per jaar

Doelen:

 

·         Bieden van ontspanning voor deelnemers en verwanten in een veilige omgeving (geen “vreemde” blikken);

·         Initiëren en onderhouden van onderlinge contacten voor met name de verwanten/verzorgenden;

 

Rommelmarkt

1 x per jaar

 Doelen:

 

·         Verwerven van (financiële) middelen voor onderhoud en grote aanschaffingen;

·         Acquisitie van de Stichting;

 

Oliebollenbakken

 

Tijdens rommelmarkt en voor de jaarwisseling

Doelen:

 

Zie hierboven onder Rommelmarkt.

 

Truckersdag

De Nieuwe Brug stelt deelnemers in de gelegenheid om hieraan mee te doen.

 

Doel:

·         Integreren in de samenleving;

·         Ontspanning

 

Wansink Bokaal

 

1x per jaar bij de start van het seizoen in september.

 

 

Toon en Hetty Wansink een van de oprichters van onze stichting hebben na hun overlijden de stichting € 6000,- nagelaten uit blijk van hun waardering en om iets moois op te zetten .

Wij hebben daar een sportdag uit laten ontstaan.

De wansink bokaal is een soort zeskamp van 11.00 uur tot 16.00 uur waaraan iedereen met een verstandelijke beperking mag meedoen.

Het is de start van het nieuwe seizoen (seizoen loopt van september t/m augustus).

Doelen:

·         Aanzetten tot (meer) beweging;

·         Acquisitie van de Stichting;

·         Initiëren en onderhouden van onderlinge contacten (tegengaan van vereenzaming).

 

Dag uitje (educatieve trip)

 

1x per jaar

circa 150 deelnemers en vrijwilligers (ervaringscijfer)

Het dagje uit is heel divers . Ieder jaar een andere bestemming.

Iedereen die mee gaat betaalt een eigen bijdrage, soms wordt de dagreis gekoppeld aan onze kerstviering.

Dan gaan we eerst op pad en vieren daarna de kerst met elkaar.

 

Doelen:

·         Verstevigen onderlinge verhoudingen;

·         Ontlasten van verzorgenden/verwanten;

·         Ontspanning;

·         Culturele verrijking.

 

Weekend-reisje

 

1xper jaar

Met een weekend reis gaan er ongeveer 80/90 personen mee.

Waarvan ongeveer 25 medewerkers ook gaat dokter Becker al heel wat jaren als vrijwilliger mee.

 

Doelen:

 

·         Verstevigen onderlinge verhoudingen en sociale contacten;

·         Ontlasten van verzorgenden/verwanten;

·         Ontspanning;

·         Culturele verrijking;

·         Voor nog thuiswonenden; het toegroeien naar (begeleid)zelfstandig wonen door middel van logeren. 

 

 

Play-back wedstrijd laatste zaterdag van maart

Playbackshow

Als onderdeel van de muziek activiteit wordt er jaarlijks een playbackshow georganiseerd. Deze playbackshow is voor alle cliënten van de Stichting, maar tevens ook voor cliënten die geen lid van de Nieuwe Brug zijn, zoals medebewoners, vrienden en vriendinnen van de cliënten.

 

Doelen:

·         Verstevigen onderlinge verhoudingen en sociale contacten;

·         Ontlasten van verzorgenden/verwanten;

·         Ontspanning;

·         Culturele verrijking;

·         Acquisitie van de Stichting;

·         Tegengaan van verveling en eenzaamheid.

 

Kerststukjes maken

Ongeveer 2 weken voor de kerst gaan we kerststukjes maken met onze deelnemers en medewerkers.

Voor de medewerkers is de vrijdagavond gereserveerd en de deelnemers en natuurlijk ook de medewerkers kunnen zich inschrijven voor de zaterdag ochtend en middag of voor de zondag ochtend of middag.

 

Doelen:

·         Verstevigen onderlinge verhoudingen en sociale contacten;

·         Ontlasten van verzorgenden/verwanten;

·         Ontspanning;

·         Sociale vaardigheden aanleren door middel van samenwerken aan kleine hobbyprojecten;

·         Tegengaan van verveling en eenzaamheid

 

Kerstviering

Kerstfeest vieren we in onze eigen zaal.

 

Doelen:

·         Verstevigen onderlinge verhoudingen en sociale contacten;

·         Ontlasten van verzorgenden/verwanten;

·         Ontspanning;

·         Culturele verrijking;

·         Tegengaan van verveling en eenzaamheid.

 

 

Wandelen op de zaterdag.

In maart 2013 is gestart met een wandelactiviteit op zaterdag.

Dit was bij wijze van proef en is inmiddels een reguliere activiteit geworden waar circa 25 mensen aan mee doen met 10 begeleiders en 3 verzorgers. Er zijn 7 zaterdagen gewandeld en aansluitend is er gezamenlijk geluncht. De deelnemers betalen hiervoor een bijdrage.

 

 

 

 

Organisatie van de Stichting

 

De Stichting bestaat geheel en alleen uit vrijwilligers en wordt niet (mede) aangestuurd door een (koepel)organisatie waarin ook betaalde krachten werken.

 

Bestuur

 

Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris (samen het dagelijks bestuur) en de (hoofd)vrijwilligers van de verschillende activiteiten.

 

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

 

 Voorzitter                          : Mevrouw Abelien van der Rest

 Secretaris                          : Mevrouw Gre Wiechmann

 1e Penningmeester         : De heer Hans van Oostenbrugge

 2e penningmeester         : Mevrouw Ilse Wulff

 leden                                  : Vanuit elke activiteit is er 1 lid toegevoegd aan het Algemeen Bestuur.

 

Op dit moment zijn dit 7 leden en 1 vacature.

 

 

Veiligheid

Om de deelnemers goed te kunnen begeleiden zijn er diverse vrijwilligers die een EHBO diploma in stand houden. Daarnaast is er een speciale training voor het omgaan met defibrillator. Een aantal vrijwilligers is getraind in het omgaan met de AED apparatuur. Daarnaast wordt er jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden.

 

 

 

Commissies

 

Activiteitencommissie.

 Deze commissie draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de niet (wekelijks) reguliere activiteiten (zie hierboven).

 

Redactie clubblad.

De Stichting heeft een periodiek genaamd BRUGNIEUWS. De redactie verzorgt maandelijks dit periodiek.

 

 Schoonmaakcommissie.

Het clubgebouw aan de M.A. de Ruijterstraat 7 wordt wekelijks schoongemaakt door een aantal vrijwilligers.


Onderhoudscommissie

Voor het kleine onderhoud (voor rekening van de huurder) is ook een aantal vrijwilligers beschikbaar.

 

Bar/keuken commissie

De Stichting heeft in het clubgebouw een bar/keuken die uitsluitend wordt gebruikt voor en door de deelnemers en vrijwilligers in het kader van de activiteiten. Er wordt tegen nagenoeg de kostprijs, die al dan niet in de contributie is verdisconteerd, koffie, thee en een frisdrankje verzorgd tijdens de verschillende activiteiten. De bar/keukencommissie draagt zorg voor de inkoop.

 

Nieuwe ontwikkelingen vanaf 2015 en later

In 2015 is gestart met een computercursus. Uiteraard afgestemd op het niveau van de individuele deelnemer. In 2016 zal dit worden gecontinueerd.

 

Tevens is in 2015 (bij wijze van proef) gestart met een maandelijkse workshop, waarbij iedere maand een ander thema aan bod komt. Vooralsnog lijkt dit ook in 2016 te gaan gebeuren.

In 2015 is een vrijwilliger (bestuurslid) aangesteld als vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag. Voorheen konden wij voor onze vrijwilligers geen Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen omdat de financiële middelen daartoe ontbraken. Onze vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding en om die reden wilden wij onze vrijwilligers niet opzadelen met de kosten van een VOG. Vanaf 2015 biedt de overheid, Stichtingen zoals de onze, VOG’s gratis aan te vragen. Wij hebben daar onmiddellijk gebruik van gemaakt en zijn in mei 2015 gestart met het aanvragen van VOG’s voor alle vrijwilligers. In het verlengde hiervan is de eerder genoemde vertrouwenspersoon aangesteld en hebben wij het beleid inzake sexuele intimidatie en andere vormen van intimidatie vastgesteld en intern bekend gemaakt en gepubliceerd op onze

 

Actueel
Brugnieuws/
Weekbrieven
Fotoalbums
   
Activiteiten
2022

 Activiteiten
2023

 
Facebook Instagram
Informatie  
Informatie Inschrijven
deelnemer
   
Inschrijven
vrijwilliger
 Privacy
 

Inschrijven
donateur

 

 

Stichting Vrienden van

Laatste nieuws